การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ จุดเด่นที่แตกต่าง การันตีได้จากมาตรฐานสากล

        บริษัท วิณพา เรามี การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานอย่างครบวงจร มีเครื่องจักรทันสมัย รองรับกำลังการผลิตได้อย่างทั่วถึง มีเครื่องมือการผลิตที่ครบวงจร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้อย่างทั่วถึงและครบกว่าใครนอกจากนี้ยังการันตีได้จาก การรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

  • ISO 9001:2015 (ฉบับล่าสุด) : ระบบการบริหารงานคุณภาพ จาก Limited และ Accreditation by: United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP-Codex) :  จากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ Limited ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถป้องกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดหรือขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.
  • Good Manufacturing Practices (GMP-Codex) : ผ่านการรับรองว่าบริษัทมีมาตรฐานและคุณภาพการผลิตครบถ้วนตามกำหนด โดยประเมินจากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.
  • เครื่องหมายคำ “ฮาลาล” : จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

         ซึ่ง SGS ถือเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องการตรวจวัดคุณภาพ ตลอดจนการติดตามผล   ซึ่งมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เหล่านี้ เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงระบบควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่รัดกุมและเข้มงวดได้เป็นอย่างดี เพราะเรามุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูงโดยพิจารณาจากการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ