ตัวย่อ….บนผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรรู้ ?

ตัวย่อ,ประโยชน์ของตัวย่อบนอาหารเสริม,ข้อดีของตัวย่อบนอาหารเสริม

 ตัวย่อ....บนผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรรู้ ?

ตัวย่อ...หรืออักษรย่อ ที่เราเจอในชีวิตประจำวันทุกวันบนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็น บนอาหารเสริม ขนม ของอุปโภค บริโภค รวมไปถึงยาและอาหารเสริมของเรานั้นเองยิ่งเป็นของที่เราต้องบริโภคหรือทานยิ่งต้องให้ความสำคัญเพราะนั้นหมายถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย วิณพา ของเราจึงนำเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับตัวย่อบนผลิตภัญฑ์มาฝากกันค่ะ

ตัวย่อที่ผู้บริโภคทุกท่านควรจะรู้จักมีอะไรบ้างและหมายถึงอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ไปดูกันค่ะ

ตัวย่อ อย่างพวก MFG,MFD,EXP, EXD, BB หรือ BBE มันคืออะไรผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เรามักจะเจอตัวย่อแบบนี้ อย่างเช่น สินค้าจำพวกอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ต่างๆ  ซึ่งมักจะพบตัวย่อเหล่านี้ติดอยู่บนฉลาก  ตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายเฉพาะตัว

MFG. date หรือ MFd ย่อมาจากคำว่า manufacturing date แปลว่าวันที่ผลิต

MFd 20/2/20 หมายถึง อาหารเสริมนี้ผลิตเมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563
MFG. date 10.06.63 หมายถึง อาหารเสริมนี้ผลิตเมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
MFd AUG.20 หมายถึง อาหารเสริมนี้ผลิตเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563

EXP หรือ Exp.date ย่อมาจากคำว่า expiration date แปลว่า วันที่หมดอายุ

EXP JUL 10 หมายถึง อาหารเสริมนี้หมดอายุเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563
Exp. date 05.02.63 หมายถึง อาหารเสริมนี้หมดอายุวันที่ 05 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตัวอย่าง

Manufacturing date and expiry date on some pharmaceutical packaging.

Batch. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต ถ้าอาหารเสริมมี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน

L & C. No. ย่อมาจาก lot and control number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.
“หมดอายุ”  หมายถึง วันที่อาหารเสริมนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง
“ควรบริโภคก่อน” หมายถึง อาหารเสริมจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง แต่จะไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย จึงยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารก็ได้ และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย

กรณีเป็นยารักษาโรคจะมีตัวนี้เพิ่มมา

Reg. No. ย่อมาจากคำว่า registered number แปลว่า เลขที่ทะเบียนยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A B C บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน โดย

A คือ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

B คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ

C คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)

ส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C ซึ่งมี 1 และ 2 มีความหมายดังนี้

1 คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว)

2 คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)
เพราะฉะนั้น Reg. No.1A จึงบอกเราว่า ยานี้เป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ซึ่งเป็นยาเดี่ยว ส่วน Reg. No. 2A บอกเราว่ายานี้เป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและเป็นยาสูตรผสม

ตัวอย่าง

fff-01

บริษัท วิณพา จำกัด เรารับผลิตอาหารเสริม ครบวงจร ดำเนินงานโดยผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ในวงการสมุนไพรและอาหารเสริมอันยาวนานมากว่า 15 ปี เรารับผลิตเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดแคปซูล ผงชงดื่ม โดยสามารถผลิตได้หลายประเภท อาทิเช่น อาหารเสริมเพื่อผิวพรรณ ,ระบบภายใน ,ปรับสมดุลฮอร์โมน ,เพิ่มความสดชื่น หรืออาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น ซึ่งเราใส่ใจตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตาฐานสูง ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015/GMP/HACCP/HALAL และอื่นๆ จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการอย่างเป็นเลิศ แบบ One Stop Service ให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้แบรนด์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น Pema oil, Sunclara Plus, Sunclara-GlutaGluta Pancea, Pancea Fiber, Feora Fighto,Feora Blue Ocean, Feora Complex oil, Sefin เป็นต้น