โรงงาน ผลิตอาหารเสริม กับ CSR ต่อสังคม สำคัญที่สุด

ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ

โรงงาน ผลิตอาหารเสริม กับ CSR ต่อสังคม สำคัญที่สุด

        โรงงาน ผลิตอาหารเสริม กับ CSR ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในปัจจุบันอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายๆโรงงานเร่งหาช่องทางขายเพื่อคาดหวังกำไร แม้แต่การไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง แต่ธุรกิจเหล่านี้มักอยู่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะสุดท้ายต้องถูกฟ้องกลับโดยสังคม

       ซึ่งบริษัท วิณพา จำกัด ภายใต้การดูแลของ คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ประธานที่ปรึกษาฯ และคุณวิณพา รัตนากิตติ์ ผู้อยู่เบื้องหลัง มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ ที่ตอบแทนสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี มีโครงการมาแล้วกว่า 361 โครงการ ประกอบไปด้วย

 1. ปี 2557 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 98 โครงการ แบ่งเป็น 
  - การศึกษา 31 โครงการ
  - ศาสนา 38 โครงการ
  - สังคม 29 โครงการ

 2.  ปี 2558 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 130 โครงการ แบ่งเป็น 
  - การศึกษา 44 โครงการ
  - ศาสนา 33 โครงการ
  - สังคม 53 โครงการ

 3.  ปี 2559 จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 133 โครงการ แบ่งเป็น 
  - การศึกษา 35 โครงการ
  - ศาสนา 50 โครงการ
  - สังคม 47 โครงการ

       และแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ช่วยเหลือด้านการศึกษา , สังคม และศาสนา โดยมูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ จัดทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีจุดประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม ทั้งนี้โรงงาน วิณพา เองก็ยึดมั่นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มาตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท และถือเป็นบริษัทแรกที่มีเจตจำนงตั้งบริษัทขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศ ให้ความสำคัญกับสารสกัดจากธรรมชาติ เพราะเราเชื่อว่า พืชเศรษฐกิจของเรามีคุณค่าไม่แพ้ที่ใดในโลก และนับเป็นโรงงานแรกของประเทศที่นำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารเสริม

                                                            16402806_1868470810035597_4525866274864221861_o

       จนกล้าพูดได้ว่า โรงงาน วิณพา เป็นธุรกิจสีขาว ที่มุ่งใส่ใจต่อสังคม เราคำนึงเสมอว่า สินค้าที่ผลิตจากเรา จะเป็นสินค้าที่ดีที่สุด ไม่ใส่สารเคมี หรือลักลอบใส่ส่วนผสมผิดกฎหมาย จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมสินค้าของวิณพา จึงยังคงเป็นที่นิยมมาตลอด แม้มีคลื่นลูกใหม่มาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง แต่สินค้าของเราก็ไม่เคยหายไปจากวงการเลย

บริษัท วิณพา แสดงจิตสำนึกต่อสังคม (CSR) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. Cause Promotion (ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม)

           ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุน ระดมเงินทุน วัสดุสิ่งของ และจัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้นๆ เช่น

 • ร่วมกับคู่ค้าของบริษัท มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค จำพวกข้าวสาร น้ำดื่ม แพมเพิสผู้ใหญ่ ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขแก่กัน
 • ร่วมจัดกิจกรรมกับอาสาสมัคร ในโครงการ “ จัดกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ ”
 • ผู้นำในกิจกรรม ช่วยเหลือปัจจัยให้แก่ กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ
 • ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่โครงการ CSR ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักกฎหมายต่อสังคม
 • ร่วมช่วยเหลือชุมชนแออัด กับหน่วยกองบังคับการปราบปราม ในการนำหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิปอเต็กตึ๊งลงพื้นที่ชุมชนตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนและแจกจ่ายยาฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
 • ร่วมช่วยเหลือในโครงการ กองทุนบทบาทสตรี
 • ร่วมกับลูกค้า OEM และพนักงานในบริษัท มอบความสุข และอุปกรณ์การเรียน รวมถึงปัจจัยทุนการศึกษา แก่เด็กที่ยากไร้ ในวันเด็ก แห่งชาติ

15844546_1857747871107891_7457868914074937124_o  

 1. Corporate Philanthropy (การบริจาคเพื่อการกุศล)

            เป็นการช่วยเหลือในประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ ถือเป็นกิจกรรม CSR ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ เช่น

 • บริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ที่ยังขาดแคลนตามพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือ
 • บริจาคอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยนวัตกรรม , มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนตระเวนชายแดนเบ็ญจมะ เทือกเขาสามหมื่น จ.เชียงใหม่
 • ทำบุญถวายปัจจัย เพื่อสร้างตึกพิเศษ 6 ชั้น ที่ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • บริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม แพมเพิสผู้ใหญ่ และปัจจัย ให้แก่ผู้ป่วยโรคชรา ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV เพื่อส่งต่อขวัญและกำลังใจแก่เพื่อมนุษย์
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
 • บริจาค ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือเรียน ในโครงการ “ ธารน้ำใจสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มสู่น้อง ”
 • นำเครื่องดื่มซันคลาร่า พลัส มิกซ์เบอร์รี่ จูซ จำนวน 5,000 ขวดมอบแก่ ประชาชนที่รอสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 • สนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างโครงหลังคา และหล่อองค์พระพุทธรูป ณ สำนักสงฆ์ธรรมะรังสี ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

16179794_1863582590524419_6499608917395148263_o

 1. Socially Responsible Business Practices (การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม)

         เป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น

 • เป็นโรงงานแรกในประเทศ ที่เดินหน้านำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งในรูปแบบเม็ด ผงชง และเครื่องดื่มน้ำ เพื่อตอกย้ำว่าพืชจากเมืองไทยมีคุณค่าไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเน้นประโยชน์จากสารสสกัดธรรมชาติมาเป็นลำดับหนึ่ง
 • ไม่ผลิตยาและอาหารเสริมที่ผสมสารเคมี โดยเฉพาะประเภทยาลดน้ำหนัก แม้ว่าจะเสียลูกค้าจำนวนหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่คนไทยคาดหวังว่าทานแล้วต้องลดจริง ผอมจริง แม้จะจ้างพิเศษให้ผลิต โรงงานก็ยึดตามเจตจำนงคือ รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลของส่วนรวม ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
 • เงินบริจาคทั้งหมด เป็นเงินส่วนบุคคลของ คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และคุณวิณพา รัตนากิตติ์ ด้วยเจตนาดีต่อสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ของพนักงานในบริษัทและคู่ค้าของบริษัท เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความดี และให้ตระหนักถึงคุณค่าแก่เพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อย้ำเตือนเสมอว่า น้ำพักน้ำแรงของทีมงาน จะทำเพื่อพัฒนาสังคมไทย

17264892_1889066307976047_7788436726084284994_n  

          ทั้งหมดนี้ เป็นโครงการเพียงบางส่วนจาก 300 กว่าโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า โรงงานผลิตอาหารเสริมไม่จำเป็นต้องแสวงหาผลประโยชน์ หรือคาดหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่การผลิตด้วยใจบริสุทธิ์ คือพื้นฐานความสำเร็จ ในการสร้างแบรนด์ให้แก่...คุณ

ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ
ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ
ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ
ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ
ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ
ผลิตอาหารเสริม กับ CSR , รับผลิตอาหารเสริม , มูลนิธิ โอ.เค.ไลฟ์ ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ,โรงงานวิณพา ,โรงงาน โอเค เฮิร์บ