วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัท

          วิสัยทัศน์ของบริษัท วิณพา คือ สร้างอาหารเสริมที่ดีที่สุด ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นคุณค่าของคนไทย เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ใส่ใจต่อผู้บริโภค และเป็นโรงงานแรกของประเทศที่นำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดเป็นอาหารเสริม โดยวิสัยทัศน์นี้เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อของผู้บริหาร นำโดย คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานบริษัท และคุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ประธานที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมมายาวนานกว่า 20 ปี

          จากพื้นฐานความเชื่อนี้ จึงนำไปสู่การพัฒนาอาหารเสริม โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เรียกได้ว่าสามารถควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตเป็นหลัก จนได้รับ GMP ,HACCP ,ISO9001:2015 (ฉบับล่าสุด) ,ฮาลาล จึงมั่นใจได้ว่า "เราเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ"

          ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงอ้างอิงทฤษฎี Golden Circle ของ Simon Sinek โดยอธิบายไว้ว่า ทุกๆ บริษัทรู้ว่าพวกเขาขายหรือประกอบธุรกิจอะไร (What) บางบริษัทรู้ว่าพวกเขาจะประกอบธุรกิจอย่างไร (How) แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ว่าธุรกิจของพวกเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร (Why) ธรรมชาติของมนุษย์มักจะเริ่มสื่อสารจากสิ่งใกล้ตัวที่เข้าใจง่าย (Start from what) แต่บรรดาบริษัทที่ครองใจผู้บริโภคมักจะมีรูปแบบการสื่อสารที่ตรงกันข้าม คือ เริ่มต้นสื่อสารจากความเชื่อข้างใน (Start with why) ด้วยเหตุผลนี้เราจึงเล็งเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโรงงานเรา มีแนวคิดคล้ายคลึงกับทฤษฎีดังกล่าว โดยเราตั้งคำถาม 3 ข้อนี้เพื่อเน้นย้ำแก่พนักงานเสมอว่า

       1.คำถาม : ทำไม ถึงทำโรงงานผลิตอาหารเสริม และทำไมถึงเน้นเอาสารสกัดจากธรรมชาติมาทำเป็นอาหารเสริม?  (WHY)

         คำตอบ : เพราะเราเชื่อว่าสารสกัดจากธรรมชาติ มีคุณค่าไม่แพ้ชาติใดในโลก และเรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่คนรักสุขภาพ 

      2. คำถาม :  จะทำ อย่างไร ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภครับรู้ถึงเจตจำนงนี้? (HOW)

          คำตอบ : มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และร่วมกันพัฒนาสูตร รสชาติ ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

      3. คำถาม : แล้วจะ ทำอะไร เพื่อให้การกระทำนั้นเกิดประสิทธิผลในระยะยาว?  (WHAT)

          คำตอบ : ผลิตอาหารเสริม ที่ดีที่สุด....ให้แก่แบรนด์คุณ โดยเน้น OEM ไปสู่  ODM