สัญญาณเตือนที่ดีของธุรกิจ อาหารเสริม ในยุคออนไลน์ครองเมือง

สัญญาณเตือนที่ดีของธุรกิจ อาหารเสริม ในยุคออนไลน์ครองเมือง

อาหารเสริม หรือธุรกิจอาหารเสริมในปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดย TMB Analytics ได้มีการวิเคราะห์ธุรกิจอาหารเสริมไว้ว่า ยังคงเติบโตได้ แต่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพต่อเนื่อง แนะใช้การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้บริโภค วันนี้ วิณพา จึงมีสาระดีดีมาฝากสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิตอาหารเสริมในยุคออนไลน์ครองเมืองค่ะ

อาหารเสริม หมายถึง กลุ่มอาหารเสริมพร้อมดื่ม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ผสมวิตามินและอาหารเสริมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการตามเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภคประกอบกับช่องทางการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

โดยทาง ทีเอ็มบี หรือ (TMB Analytics) มีการทำวิจัยวิเคราะห์เศรษฐกิจของธุรกิจอาหารเสริมจากการศึกษาโครงสร้างรายได้และการแข่งขันของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยพบว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและทำกำไรได้ค่อนข้างดี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี และธุรกิจอาหารเสริมนี้ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้ค่อนข้างสูงประมาณ 40 - 50% ต่อรายได้ จากข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในปี 2560 พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 8.7 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 6,300 ราย โดยเจ้าตลาดเป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 10 ราย ซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่า 60% อย่างไรก็ดีจากการที่ธุรกิจนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงประกอบกับตลาดผู้บริโภคที่มีจำนวนมากและเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ จึงพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เข้ามาจำนวนมาก โดยมีสัดส่วนผู้ประกอบการ SME ถึง 95% ของผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการจ้างโรงงานให้ผลิตและให้ดำเนินขั้นตอนการขออนุญาตของทางราชการ และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยเน้นโฆษณาสินค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อโทรทัศน์วิทยุด้วยการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมมารีวิวสินค้า

และจากประเด็นข่าวการพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานในตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และการโฆษณาสินค้าเกินจริง ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดถูกภาครัฐตรวจสอบด้านมาตรฐานอย่างเข้มงวด ทางศูนย์วิเคราะห์ฯ ประเมินว่า ในปีนี้ยอดขายสินค้าอาหารเสริมในปี 2561 จะเติบโตต่ำเพียง 3-5% โดยประเมินว่าผู้ประกอบการ SME จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบในระดับสูง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภครายย่อยและซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้น ผลจากความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ลดลงจะส่งผลต่อการตัดสินใจหยุดซื้อหรือชะลอการซื้อเพื่อรอดูผลการตรวจสินค้า ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายประเมินว่าจะได้รับน้อยกว่า เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านชื่อเสียงที่อยู่ในตลาดมานานรวมถึงตัวของผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานและคุณภาพ นอกจากนี้ยังประเมินว่าจะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบด้านลบไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจผลิตสื่อต่างๆ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ขาย และธุรกิจเครื่องสำอางค์ที่มีตลาดผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดียวกัน

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอดและเติบโตในอนาคต จึงเป็นเรื่องของการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า และการให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า ตามจำนวนผู้บริโภควัยทำงานและผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นจากร้อยละ 80 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 85 ในปี 2571

บริษัท วิณพา จำกัด ก่อตั้งมาจากความเชื่อ 4 ด้านของคุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานบริษัท และคุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ประธานที่ปรึกษา ซึ่งจากรากฐานแห่งความเชื่อนี้ จึงนำไปสู่การบริหารการผลิตจากปี 2556 จวบจนปัจจุบัน เปรียบดั่งพืชที่ค่อยๆเจริญเติบโต และจะยั่งยืนต่อไปจนผลิดอกออกผล และเราจะส่งต่อความเชื่อนี้ ภายใต้อาหารเสริมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ให้แก่คนไทย และนานาประเทศได้ประจักษ์เช่นกัน (เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทำเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี) จากความเชื่อของทีมบริหาร นำไปสู่การพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน เพราะสารสกัดจากธรรมชาติ ถือเป็นพืชอันทรงคุณค่าให้แก่คนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงกล้าพูดได้ว่า เราเป็นเจ้าแรกในประเทศที่นำสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารเสริม  และบริษัทวิณพาเรามีจุดเด่นเรื่องวัตถุดิบ สามารถควบคุมการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำและยังสามารถพัฒนารสชาติได้เป็นอย่างดี บริษัท วิณพา จำกัด จึงเป็น "ธุรกิจสีขาว ที่มุ่งใส่ใจต่อสังคม เราคำนึงเสมอว่า สินค้าที่ผลิตจากเรา จะเป็นสินค้าที่ดีที่สุด"  และตอกย้ำเจตจำนงให้รู้ว่า โรงงานผลิตอาหารเสริมไม่จำเป็นต้องแสวงหาผลประโยชน์ หรือคาดหวังกำไรเพียงอย่างเดียว...

วิณพา ผลิตอาหารเสริมประเภทแคปซูลและผงชงดื่ม ให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งนอกจากผลิต OEM แล้ว เรายังก้าวไปสู่การผลิตแบบ ODM ซึ่งก็คือ ศักยภาพของโรงงานเรา สามารถพัฒนาด้านดีไซน์ ทั้งเรื่องกล่องบรรจุภัณฑ์ โลโก้ การจัดวาง CI ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ โดยเรามีทีมออกแบบที่ชำนาญเฉพาะด้าน สามารถออกแบบได้อย่างลงตัว ในทุกๆ ส่วนของบรรจุภัณฑ์ จนนำไปสู่การบริการแบบ One Stop Service ให้บริการได้ครบวงจร ซึ่งเรามีบริการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการผลิต

  1. สอบถามรายละเอียดเบื้องต้น
  2. ส่งใบเสนอราคา / ลูกค้าคอมเฟิร์มราคา / ชำระค่าอย.
  3. พัฒนา R&D พัฒนารสชาติ
  4. ให้สินค้าทดลอง
  5. ยื่นขอ อย.
  6. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ CI / ลูกค้าคอมเฟิร์มแบบ
  7. ส่งต่อเรื่องจัดพิมพ์ให้คู่ค้า ด้วยราคาจริงใจ ไม่เก็บเพิ่ม
  8. ชำระ 50% และดำเนินการผลิต
  9. บรรจุหีบห่อ
  10. ส่งมอบสินค้า และชำระอีก 50%