อย. กับ FDA แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

อย. กับ FDA แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

 "อย. กับ FDA แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ?"

อย่างที่เรารู้จักกันดีอย. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้ว FDA คืออะไร ?

download

            อย. ย่อมาจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ โดยในผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยจะมีเลขอย. กำกับอยู่ที่ตัวสินค้าเสมอ

 

13

            FDA ย่อมาจาก The United States Food and Drug Administration เรียกสั้นๆว่า “Food and Drug Administration” เป็นสัญลักษณ์ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพแก่ชาวอเมริกันด้าน ความปลอดภัยในการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices) และเวชเครื่องสำอางค์ต่างๆ ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารและยาเป็นหลัก อนุมัติในการจำหน่ายในตลาด เเละตรวจติดตามก่อนและหลังการกระจายสินค้า มาตรฐานการตรวจสอบ FDA เป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

           โดยสรุปแล้วอย. กับ FDA เป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่นเดียวกันเพียงแต่ FDA เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา และอย. คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการทุกท่านที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหารและยาจะต้องผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามกฎหมาย หากต้องการจะนำสินค้าอาหารและยาขายเข้าในสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านการอนุมัติจากองค์การ The United States Food and Drug Administration : FDA ซึ่งในข้อกำหนดมาตรการของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฏหมายและตามมาตรฐานการควบคุมนั้นๆ

 

ยังไงก็ตามขอให้ทุกๆท่านตรวจเช็คเลขอย.ในสินค้าด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

สามารถเข้าไปตรวจสอบหมายเลขอย. ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/food/FSerch.asp?id=food