วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม อาหารเสริมความงาม ปี 2560

อาหารเสริมความงาม , วิเคราะห์ตลาดอาหารเสริม

อาหารเสริมความงาม ปี 2560 มีแนวโน้มเป็นเช่นไร?

         อาหารเสริมความงาม ใน 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มนี้มีปริมาณลดลง และมีศักยภาพในการใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำกัดขึ้น จึงทำให้ตลาดอาหารเสริมความงามต้องเผชิญกับความท้าทายในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

       โดยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว หลังจากเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันตลาดอาหารเสริมความงามในประเทศไทยมีมูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 21% ของมูลค่าตลาดเสริมอาหารทั้งหมด  ซึ่งในภาพรวมตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรค มูลค่าสูงถึง 78% ในขณะที่น้องใหม่อย่างตลาดอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายเริ่มเปิดตัวมาใหม่ แต่ยังคงเติบโตในระดับน้อย มีมูลค่าเพียง 1% แต่ก็ไม่ควรมองข้าม

        แม้ว่าอาหารเสริมด้านความงามจะถูกกระทบด้วยปัจจัยดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นกับตลาดในไทย ในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลำดับต้นๆของโลกที่บริโภคอาหารเสริม และจากข้อมูลยังพบอีกว่าตลาดที่มีศักยภาพในการซื้อ อย่างตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ รักษาโรค กลับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน และวัยกลางคน (อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป) เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องตัวช่วยเพื่อสุขภาพมากกว่าอาหารเสริมเพื่อความงาม

       จากผลการสำรวจของอีไอซี วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพืชสมุนไพรในยุคปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวนี้จะลดความต้องการอาหารเสริมด้านความงามลงในปริมาณที่ชัดเจนตามอายุที่เพิ่มขึ้น และหันมาบริโภคอาหารเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นแทน เพราะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพที่จะตามมา หากไม่ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ

       โดยประเภทของอาหารเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง บำรุงสายตา ลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดัน โรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบตัน และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการใช้สายตามากเกินไป จนก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมา อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งนับเป็นโรคยอดฮิตที่มาแบบเงียบๆ และมักจะนำพามาซึ่งโรคใกล้เคียงอื่นๆ อีกด้วย

        จากพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนได้ว่าเมื่อผู้บริโภคมีอายุมากขึ้นก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าด้านความสวยความงาม ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้มออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้น และเริ่มมองหาความเชื่อมั่นในการบริโภค จะเริ่มพิจารณาถึงมาตรฐานการรองรับ ดูว่ามี อย.ตามที่กำหนดหรือไม่ หรือบางคนมองไปถึงโรงงานที่ผลิตว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิต รวมถึงกระแสการบริโภคสารสกัดจากธรรมชาติ  เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณ ทั้งยังมั่นใจได้ดีกว่าการใส่ส่วนผสมของสารเคมี ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะถูกสะสมในร่างกายหรือไม่ ดังนั้น เพื่อการขยายตัวของธุรกิจที่ดีในระยะยาว ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจนี้ ไม่ควรมองข้ามการขยับขยายไปยังกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปีที่นับว่ามีศักยภาพสูงในตลาดอาหารเสริมสุขภาพ เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง ตลอดจนมีความต้องการรองรับชัดเจน

          และเราบริษัท วิณพา จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหารเสริม มีประสบการณ์ด้านการผลิต และอยู่ในวงการอาหารเสริมมายาวนานกว่าทศวรรษเราเชี่ยวชาญทั้งเรื่องสูตร กระบวนการผลิต มีทีมงานวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย สามารถรองรับความต้องการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เรารับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ที่มีทั้งแบบเม็ด แคปซูล แบบผง และแบบน้ำ (แบบน้ำมีโรงงานในเครือผลิตโดยเฉพาะ) 

อ่านต่อ : แทรนด์อาหารเสริม