อินนูลิน,ประโยชน์ของอินนูลิน,สรรพคุณของอินนูลิน,อินนูลินคืออะไร