การรับรองคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ บริษัท วิณพา จำกัด

“บริษัทจะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย ลูกค้าพึงพอใจ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

Quality Policy:

The company will be manufacturer of quality, safety, met with customer acceptance and satisfaction and up to having continuous improvements.

เราเชื่อว่า………..สมุนไพรที่เติบโตตามธรรมชาติ เป็นสมุนไพรที่บริสุทธิ์และทรงคุณค่า

เราเชื่อว่า.............ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะสมบ่มเพาะจากอดีตมาถึงปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาอันประเสริฐ

เราเชื่อว่า..............กระบวนการผลิตที่ทันสมัย จะทำให้สมุนไพรไทยเป็นกระแสทางเลือกใหม่ แห่งวิถีบูรพา

และเราเชื่อว่า.......มิได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย

เราหวังว่า.............คุณค่าของสมุนไพรไทย จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทโดยบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ระบบการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา ด้านเคมี และด้านกายภาพ บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนความชำนาญในด้านการวิเคราะห์ น่าเชื่อถือ

เรามีความมุ่งมั่นและใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และตอบรับการเติบโตของการขาย ทำให้บริษัท ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศที่สำคัญประกอบด้วย ISO 9001:2015, HACCP, GMP, และ HALAL เป็นต้น

ซึ่งมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เหล่านี้ เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงระบบควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่รัดกุมและเข้มงวดได้เป็นอย่างดี เพราะเรามุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูงโดยพิจารณาจากการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • ISO 9001:2015 ระบบการบริหารงานคุณภาพ จาก (Thailand) Limited และ Accreditation by: United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP-Codex) จากสถาบัน SGS (Thailand) Limited ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถป้องกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดหรือขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.
  • Good Manufacturing Practices (GMP-Codex) บริษัทที่มีคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จากสถาบัน SGS (Thailand) ภายใต้ Scope การรับรอง Supplement Product in Hard Gelatin Capsules and Sachet Packaging.

  • เครื่องหมายคำ “ฮาลาล” จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สถานที่ผลิตผ่านการตรวจประเมินตาม GMP กฎหมาย (Thai-FDA)

ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรอง GMP

ได้รับการรับรอง HACCP

ได้รับการรับรอง Halal