ข้อควรทราบ เกี่ยวกับ ” อาหารเสริม ” ที่ไม่รู้ ไม่ได้!!

อาหารเสริม , ความรู้ อาหารเสริม

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับ " อาหารเสริม "

        อาหารเสริม หรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีบทบาทต่อคนในปัจจุบันอย่างมาก และพบว่าประเทศที่บริโภคอาหารเสริมเยอะที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศไทยเอง ก็เริ่มมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายคนมักเข้าใจบทบาทของอาหารเสริมผิดไป วันนี้เราจึงจะพาไปรู้จักกันค่ะ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  1. โดยทั่วไปแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์ยาแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาดังนั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ ตลอดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกาย หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้
  2. ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายแตกต่างจากการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีกระบวนการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดก่อนว่าสามารถรักษา หรือ บำบัด บรรเทาโรคได้จริง ถึงจะอนุญาตให้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ดังนั้นจึงห้ามมิให้โฆษณาเผยแพร่ในเชิงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใด ๆเพราะการโฆษณาเช่นนั้นเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณทางยา
  3. ต้องไม่โฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเพียงอย่างเดียวจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบส่วน รวมทั้งการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย
  4. ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ
  5. การโฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดที่เป็น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริง
  6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดมีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ หรือกระทำการโฆษณาโดยกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วย
  7. ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนักหรือสามารถใช้ลดน้ำหนักได้
  8. การที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะสรรพคุณตามที่ขออนุญาต ซึ่งกำหนดให้ระบุบนฉลาก ผู้บริโภคจึงควรศึกษารายละเอียด บนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง ไม่ควรเชื่อจากการกล่าวอ้างของผู้ขาย
  9. การพบเอกสารวิชาการ บทความ หรือคอลัมน์สุขภาพ เอ่ยถึงสารเคมีหรือวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติที่มีการกล่าวถึงการช่วยรักษาโรค หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกาย ตลอดจนช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย เช่น กล่าวว่าช่วยรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน หรือ ลดริ้วรอยปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระบนใบหน้า ฯลฯ อาจทำให้ผู้ บริโภคหรือผู้จำหน่ายเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเองจนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสาร นั้นสามารถรักษา บรรเทาโรค หรือเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้อง เนื่องจากปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังมีปริมาณไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกัน บำบัด รักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ตลอดจนโครงสร้างร่างกายได้

         ใครที่ต้องการทำแบรนด์เป็นของตนเอง ไม่ควรละเลยในเรื่องข้อมูลพวกนี้ บริษัท วิณพา ในฐานะที่ผลิตแบรนด์อาหารเสริมมากว่า 50 แบรนด์ เราพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการอยู่รอดคือ ความจริง ซึ่งความจริงในที่นี่คือ ไม่ว่าคุณจะโฆษณาดียังไง ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องดีจริงด้วย ถึงแม้คุณจะรีวิวดี ให้ดาราถือกล่อง แต่สุดท้ายคนที่ทานรับรู้ว่าไม่ดีจริง ก็ไม่สามารถดึงดูดให้เขาซื้อได้ตลอดไป แต่เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ขอตบท้ายว่า อาหารเสริมเห็นผลได้ดีขึ้นอยู่กับบุคคล ไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าคนอื่นทานแล้วดี จึงต้องเหมือนกัน จะขึ้นอยู่กับระบบเผาผลาญและการดูดซึมของแต่ละคนด้วย