แดนดิไลออน…รากดอกไม้ช่วยบำรุงตับ

แดนดิไลออน,แดน ดิ ไลออน และ ราก โก โบ,ประโยชน์ แดนดิไลออน

แดนดิไลออน,แดน ดิ ไลออน และ ราก โก โบ,ประโยชน์ แดนดิไลออน