แอมโมเนียมไนเตรท,ข้อควรระวังแอมโมเนียมไนเตรท,คำเตือนในการใช้แอมโมเนียมไนเตรท