โปรดระวัง อาหารเสริม ไม่ได้ช่วยเพิ่มความจำ ความสูง ภูมิต้านทาน

โปรดระวัง อาหารเสริม , อาหารเสริม ,อาหารเสริมเพิ่มความสูง

โปรดระวัง อาหารเสริม ไม่เคยถูกระบุว่า ช่วยเพิ่มความจำ ความสูง หรือภูมิต้านทาน

อย. เผย โปรดระวัง อาหารเสริม ไม่เคยถูกระบุว่า สามารถช่วยเพิ่มความจำ ความสูง หรือเพิ่มภูมิต้านทานได้  ซึ่งการกล่าวอ้างโฆษณาเกินจริงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์โคลอสตรุ้มทางสื่อต่าง ๆที่ระบุว่า อาหารเสริมสามารถช่วยเพิ่มความจำ ความสูง หรือต้านทานโรคได้นั้น ไม่สามารถช่วยได้จริง 100% เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสรรพคุณดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ที่ผ่านมา อย. ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม สําหรับผู้บริโภคทั่วไปที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนจากนม จํานวนทั้งสิ้น 60 รายการ

หากผู้ประกอบการต้องการกล่าวอ้างหรือโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น เพราะอาหารเสริม ไม่ใช่ยารักษาโรค เป็นเพียงแค่ตัวช่วยเสริมสร้างเท่านั้น

นอกจากนี้ รองเลขาธิการฯ อย. ยังกล่าวเพิ่มว่า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูงเกินจริง ทางอินเทอร์เน็ตจํานวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมสืบสวนหาต้นตอว่ามาจากที่ใดบ้าง ที่ผ่านมามีการสืบสวนดําเนินคดีไปแล้วกว่า 200 ราย เรื่องนี้ อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการระงับการโฆษณาและ เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และเจ้าของสื่อ มาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

และจะประสานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดําเนินการตรวจสอบว่า มีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับ ร้านค้าออนไลน์กรณีพบการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโฆษณาโดยแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณอาหาร อันเป็นเท็จ โอ้อวด หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ขอยืนยันต่อผู้บริโภคว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่กินแล้ว เพิ่มความสูงได้

ทั้งนี้ บริษัทวิณพา เราคำนึงถึงกระบวนการผลิตอย่างครบถ้วน มีมาตรฐานสากลรองรับ ไม่ว่าจะเป็น GMP ,HACCP ,ISO9001:2015 (ฉบับล่าสุด) ซึ่งผ่านการประเมินโดยสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ ผู้ที่ต้องการจ้างผลิตจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจากเรา มีคุณภาพ ปลอดภัยจริง และเป็นไปตามที่ อย.กำหนด โดยสรรพคุณทุกอย่างจะถูกชี้แจงตามที่ อย.ระบุ ผู้ที่นำไปโฆษณา หรือวางแผนขายจึงควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และไม่หลอกลวงประชาชนค่ะ