โรคข้อเสื่อม,ใครบ้างที่ต้องเป็นโรคข้อเสื่อม,โรคข้อเสื่อมมีอาการยังไง

โรคข้อเสื่อม,ใครบ้างที่ต้องเป็นโรคข้อเสื่อม,โรคข้อเสื่อมมีอาการยังไง