จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายเตือนว่า ภูมิคุ้มกัน ต่ำ

ภูมิคุ้มกัน ทำหน้าที่คอยต้านและกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย การดูแลรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้สมบูรณ์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ สำหรับคนที่มีอาการป่วยกระเสาะกระแสะ ไม่ค่อยแข็งแรง ลองเช็กให้แน่ ๆ ว่าเรามีสัญญาณที่บอกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ