จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายเตือนว่า ภูมิคุ้มกัน ต่ำ

ภูมิคุ้มกัน ทำหน้าที่คอยต้านและกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย การดูแลรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้สมบูรณ์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ สำหรับคนที่มีอาการป่วยกระเสาะกระแสะ ไม่ค่อยแข็งแรง ลองเช็กให้แน่ ๆ ว่าเรามีสัญญาณที่บอกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ

31 สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน คืออาวุธที่ทรงพลังทำเราให้แข็งแรง

เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดี สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ก็เปรียบเสมือนกับโล่ป้องกันกับอาวุธทรงอันทรงประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หากคุณทราบว่าสารอาหารหลักไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบจากธรรมชาติ กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคุณได้บ้าง ก็จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่มีชีวิตที่สงบสุข แต่ยังมีชีวิตและอายุที่ยืนยาวอีกด้วย