ระดูขาว ปัญหาน่ารำคาญของคุณผู้หญิง ที่ปล่อยไว้ไม่ได้!!

ระดูขาว หรือตกขาว เป็นสิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอด ซึ่งไม่ใช่เลือด จะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะสีขาว อย่างไรก็ตาม ตกขาวไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการที่อาจส่งผลอย่างอื่น เช่น คัน มีกลิ่น หรือเจ็บปวด จึงนับเป็นปัญหากวนใจสำหรับคุณผู้หญิง แต่!! ระดูขาวแบ่งเป็นแบบปกติ และผิดปกติ ดังต่อไปนี้