” คนวัยทำงาน ” ดูแข็งแรง…บางทีอาจมีภัยเงียบแอบแฝงอยู่

คนวัยทำงาน สมัยใหม่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ กินอาหารหวานมันเค็มจัด มีภาวะอ้วน ลงพุง และที่สำคัญคือ ใช้ชีวิตด้วยความเครียดเป็นประจำ..