อย.เตือน ซันคลาร่า โฆษณาเกินจริง ชื่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของเรา!

ซันคลาร่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ และมีอายุมายาวนานกว่าทศวรรษ เคยถูกตั้งข้อสงสัยว่า อันตรายเพราะโฆษณาเกินจริง!! มีหลายคนสอบถามเข้ามา เพราะเคยมีข่าวว่า อย. เตือน ผู้บริโภคให้ระวังซันคลาร่า แต่!! แท้จริงแล้ว “แค่ชื่อเหมือนกัน แต่ไม่ใช่สินค้าของเรา”