กลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้องสาว ยามมีประจำเดือน ทำยังไงดี???

กลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้องสาว เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการอับชื่น ทำความสะอาดไม่ดี แพ้สบู่ ประจำเดือนมา ล้างน้องสาวไม่สะอาด รวมถึงเป็นเชื้อราต่างๆจนกลิ่นเหม็น ซึ่งไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานๆ เพราะนอกจากจะเป็นที่ลำคานของคนรอบข้างแล้ว ยังเสี่ยงเป็นโรคบริเวณน้องสาวด้วย