อาซาอิ ที่สุดของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีคุณประโยชน์สูงมาเป็นอันดับหนึ่ง

อาซาอิ หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาซาอิเบอร์รี่ ฟังจากชื่อจะรู้ทันทีว่าเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันกับเบอร์รี่ชนิดต่างๆ และถ้าพูดถึงเบอร์รี่เราจะรู้เลยว่าประโยชน์ของผลไม้ตระกูลนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเรามาก เราจึงถือโอกาสนี้นำผลไม้นี้มาให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ