มาทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด กันดีกว่า

อาหารตามกรุ๊ปเลือด อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจัยพื้นฐาน 4 อย่าง คือ สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งอาหาร จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ถ้าร่างกายนำไปใช้ได้ก็จะเป็นอาหารที่ช่วยหล่อเลี้ยง และซ่อมแซมร่างกาย แต่ถ้านำไปใช้ไม่ได้