ฮอร์โมน สำคัญอย่างไร?

ฮอร์โมน เป็นสารเคมีในร่างกายซึ่งพบในคนทุกเพศทุกวัย ฮอร์โมนมีหลายกลุ่ม หลายชนิด ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีบทบาทความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป อาจกล่าวได้ว่า ร่างกายจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้น จิตใจจะเบิกบาน ไม่หดหู่ หรือเครียด นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายด้วย