อาการอยากอาหาร…บ่งบอกว่าเราขาดสารอาหารประเภทไหน??

อาการอยากอาหาร อาจหมายถึงอาการทางภูมิแพ้ และบ่อยครั้งเป็นวิธีที่ธรรมชาติต้องการบอกให้คุณทราบว่า คุณได้รับวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดไม่เพียงพอ และที่พบบ่อยคือ อาการหิวโหยอยากอาหารนั้นอาจเกิดขึ้นเพราะคุณรับประทานอาหารโดยรวมไม่ดีพอ