เส้นใยอาหาร ที่จะทำให้เรามีสุขภาพดี

เราจะมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวขึ้นหากรู้จักที่จะรับประทานอาหารหยาบย่อยยากเพื่อให้มี เส้นใยอาหาร ที่ย่อยไม่ได้เข้าสู่ทางเดินอาหารมากขึ้น….