โรคข้อเสื่อม อันตรายแค่ไหนไปดู

โรคข้อเสื่อม ไม่ต้องรอแก่ก็เป็นได้ หลายคนเข้าใจว่าจะเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคข้อเสื่อมเป็นภัยเงียบที่แอบแผงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน หากไม่ดูแลคุณก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน เพื่อสุขภาพข้อที่ดี