Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

Food Safety Culture คือ วัฒนธรรมความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร ซึ่งแยกมาจากคำว่า Food Safety กับ Culture  Food Safety คือ การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการจัดการในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ สภาวะแวดล้อมถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายไปสู่ตัวสินค้าเป็นหลัก   

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BEYORI FIBER

อาหารเสริม BEYORI  FIBER มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องขับถ่า […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vince Gluta Colla

อาหารเสริม Vince Gluta Colla เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pink Pea Protein

อาหารเสริม Pink Pea Protein เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรต […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Darlene Fiberry

อาหารเสริม Darlene Fiberry มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องขับถ […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Meto Fiber S

อาหารเสริม Meto Fiber S มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องขับถ่าย […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Laura Fiber

อาหารเสริม Laura Fiber มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องขับถ่าย […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Festa

อาหารเสริม Festa เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ลดเลือนริ้วร […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DEE Ne’ Fiberry

อาหารเสริม DEE Ne’ Fiberry มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องขับถ […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Prin-ny

อาหารเสริม Prin-ny เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงค […]

1 2 3 11