ผลเสียของ น้ำตาล ที่มากกว่า…โรคเบาหวาน

ผลเสียของ น้ำตาล ภัยอันตรายต่อสุขภาพ ที่สำคัญน้ำตาลเป็นตัวการสำคัญของโรคอ้วน ถึงงแม้จะให้พลังงานได้รวดเร็ว แต่ไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าใดนัก และเมื่อร่างกายใช้พลังงานที่รับเข้าไปไม่หมด ตับก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันไปสะสมทั่วร่างกาย