อัพเดท เทรนด์อาหารเสริม แห่งปี 2566

เทรนด์อาหารเสริม มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี อยู่ที่ว่าปีนั้นๆ คนจะนิยมไปในทิศทางไหน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ทำให้กระแสความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมีมากขึ้น และมีทิศทางการเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ชะลอตัว