อัพเดท เทรนด์อาหารเสริม แห่งปี 2566

เทรนด์อาหารเสริม มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี อยู่ที่ว่าปีนั้นๆ คนจะนิยมไปในทิศทางไหน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ทำให้กระแสความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมีมากขึ้น และมีทิศทางการเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ชะลอตัว

วิเคราะห์ เทรนด์ อาหารเสริมมาแรงแซงครึ่งปีหลัง 2018

เทรนด์ อาหารเสริมในครึ่งปีหลัง 2018 นี้จะเป็นอย่างไร กลุ่มอาหารเสริมอะไรที่อยู่ติดเทนรด์ตลอดทั้งปีและมีเทรด์อะไรใหม่ๆ เพิ่มมา….

เทรนด์อาหาร ในปี 2018 ปลุกกระแสเทรนด์ใหม่..คนรักสุขภาพ!!

เทรนด์อาหาร เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์ต้องรับประทานเพื่อการดำรงชีพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายของเรา แต่อาหารก็มีมากมายทั้งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร จึงเป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจประเภทนี้มีหลายคนให้ความสนใจที่จะประกอบกิจการกันเยอะเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุที่ว่า อาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เราขาดไม่ได้

วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม อาหารเสริมความงาม ปี 2560

อาหารเสริมความงาม ใน 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มนี้มีปริมาณลดลง และมีศักยภาพในการใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำกัดขึ้น จึงทำให้ตลาดอาหารเสริมความงามต้องเผชิญกับความท้าทายในการประกอบธุรกิจมากขึ้น